Läromedel i yrkessvenska

karriärgynnande facklitteratur

 

 

 Våra första titlar kommer att ges ut under våren 2018

Kroppsdelar på svenska

I den här boken lär du dig de svenska anatomiska begreppen. Boken är lämplig på alla nivåer A1-C1 (GERS) och ger förutom namnen på kroppsdelarna grundlig vägledning i uttal, pluralformer och bestämd form. Referens och övningsbok.

Författare: Emil Molander

Lätt svenska för svenskar

Ett referensmaterial utvecklat för svenska arbetsgivare med utländska kollegor. Anpassa ditt språk och din kommunikationsstil med de här enkla och praktiska tipsen för att förbättra kommunikationen med dina kollegor som håller på att lära sig svenska.

Författare: Sofi Tegsveden Deveaux

My Swedish Career

I den här antologin berättar 15 yrkesmänniskor som kommit till Sverige som vuxna om sina erfarenheter av att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.

Lämna in ditt bidrag här.

Redaktör: Sofi Tegsveden Deveaux