Delsumma: kr


Du har inga produkter i varukorgen.

Välj en sida

Läkarsvenska

Hörförståelse och ordkunskap i svenska för utländska läkare

Läkarsvenska är ett läromedel i yrkessvenska på nivå B2-C1 (GERS) utvecklat för utländska läkare. Boken kan med fördel användas som del av kursverksamhet eller vid självstudier, och ger god förberedelse för språktest och kunskapstest för läkare som söker legitimation i Sverige.

Boken är skriven av Emil Molander, legitimerad lärare i svenska som andraspråk och med specialistkompetens i medicinsk svenska, och Sofi Tegsveden Deveaux, som undervisar utländska akademiker i svenska sedan 2008.

 

  • Lyssna på autentiska samtal där svenska läkare berättar om sjukdomar, dess symtom, behandlingar och förekomst.
  • Gör hörövningar med innehållsfrågor och som diktamen.
  • Lär dig relevanta ord och uttryck som används av läkare i yrket.
  • Lyssna och arbeta med diktat för journalanteckningar.
  • Fördjupa dig i ordkunskap och arbeta med vanliga uttryck på ett kommunikativt sätt.

Till dig som lärare

Läkarsvenska är ett väl genomtänkt undervisningsmaterial skapat av andra verksamma lärare. Det betyder att innehållet är paketerat och klart att användas direkt på lektionen. Det kan även kompletteras med färdiga ordkort som du laddar ned och skriver ut för att arbeta med det produktiva ordförrådet på ett kommunikativt sätt.

Till dig som lär dig svenska

Läkarsvenska ger dig det autentiska språk som dina svenska kollegor använder i jobbet. Samtal och diktat är inspelade av verksamma legitimerade läkare, och ordövningarna är utvecklade för att ge dig de språkliga verktyg du behöver för att kommunicera med kollegor, patienter och anhöriga.

Du kanske också gillar

Kroppen på svenska: Illustrerad lärobok i anatomi för utländsk vårdpersonal. KÖP NU!

KOMMER 2020: Journalsvenska. Lär dig skriva journalanteckningar enligt svensk modell.

KOMMER 2020: Patientsvenska. Lyssna på patienter och närstående som berättar som sin sjukdomsbild.

KOMMER maj 2019: Lysande litteratur. Läs svenska klassikernoveller och öva hörförståelse, läsförståelse och ordkunskap.