Lysande litteratur

Noveller med språkövningar

Lyssna

Varje novell är inspelad som ljudfil, och du kan lyssna direkt härifrån medan du läser.

Läs

Gammalmodiga uttryck och begrepp förklaras i högermarginalen så att du kan hänga med i texten. Testa sedan din läsförståelse.

Diskutera

Varierade diskussionsfrågor ger dig och dina studiekamrater tillfälle att prata om det ni har läst och uttrycka era tanker.

Öva ord

Varje text har en tillhörande ordlistad som du jobbar med parallellt med läsningen. Detta kompletteras med kommunikativa ordövningar och ordkort som laddas ned här.

Kultur

Lär känna de svenska klassikerförfattarna och kulturarvet, samtidigt som du får en bakgrund till den svenska kulturen.

Hjalmar Söderberg

Pälsen 

ur novellsamlingen Historietter (1898)

Det är julafton, och doktor Gustaf Henck ser tillbaka på ett svårt år. På väg hem råkar han ut för en olycka och hans rock går sönder. Han får låna en päls av sin goda vän John Richardt och upptäcker att världen och livet ser annorlunda ut för den som har pengar.

Agnes von Krusenstjerna

Tåget går 

ur novellsamlingen Ledigt rum på Kammakargatan (1933)

Från järnvägsstationen ser man den stora världen susa förbi. Men för Arne, som bara är åtta år, finns allt han behöver i den lilla världen som lokalsamhället erbjuder. Framför allt finns här hans blivande fru, trädgårdsmästardottern Mary. Det tar många försök att vinna hennes hjärta, och när det väl är vunnet inträffar det otänkbara.

Karin Boye

Den blinda

ur novellsamlingen Uppgörelser (1934)

När Tyra blir föräldralös vid sju års ålder får hon flytta in med sin faster Anna. Anna är synskadad, och de två utvecklar en stark gemenskap när Tyra läser högt ut böcker och tidningar. Nu har Tyra blivit stor och flyttat hemifrån och besöker sin faster för första gången. Trots att de saknar varandra mycket har de svårt att tala om det.