Välj en sida

Satsa på era utländska talanger 

Med hjälp av LYS kunna konsulter och utbildare kan ni skapa en mer inkluderande och produktiv arbetsplats

 

Kräver arbetsuppgifterna ett särskilt yrkesanpassat språk som era utländska medarbetare skapar?

Skräddarsydda böcker och läromedel i yrkessvenska.

LYS har mer än tio års erfarenhet av att undervisa och framställa läromedel i yrkessvenska. Allt vårt material utgår från verkliga arbetsplatser och har tillämpbarhet och språkutveckling i fokus.

Behöver ni kunna nå fram till era utländska medarbetare, samarbetspartners och kunder mer effektivt?

Anpassat textmaterial och kommunikation för läsare och användare med begränsade kunskaper i svenska.

Produktion, redigering och granskning av såväl interna dokument som extern kommunikation. Vi utgår från era läsares förkunskaper och referenssystem för att skapa texter som når fram.

Är er arbetsgivare och de svenska medarbetare osäkra på hur ni bäst kan välkomna era utländska kollegor och praktikanter till er arbetsplats?

Föreläsningar och utbildningar 

Våra inspirerande och kunniga föreläsare visar på hur det vi själva tar för givet kan te sig obegripligt för den med en annan språklig eller kulturell bakgrund, och ger konkreta råd på hur samarbete och kommunikation kan fungera.

Nu kommer Energisvenska

På uppdrag av branschorganisationen Energiföretagen har LYS tagit fram ett läromedel i yrkessvenska för utländska energiexperter: Driftledare el, distributionselektriker och drifttekniker inom fjärrvärme.

Läs mer om materialet på Energiföretagens webbsida och ladda ner vår broschyr om yrkessvenska här.

 

Varför ett yrkesanpassat läromedel?

Ordlistor och översättningar i all ära, men det krävs mer än en radda substantiv för att man ska kunna göra sig förstådd och förstå andra, och själv trivas på jobbet. De enskilda orden brukar inte vara det svåra för den som kommer från ett annat land och ska arbeta på svenska, utan det svåra är den dagliga kommunikationen på kontoret, fabriksgolvet eller i fikarummet. I våra läroböcker ligger fokus på den autentiska kommunikationen, hur vi talar och skriver på svenska arbetsplatser, i kontakten med kollegor, kunder och uppdragsgivare.

Vi analyserar de språkliga mönstren hos era yrkeskategorier och skapar ett högkvalitativt läromedel, utifrån branschens egna behov.

 • På sfi och komvux får man lära sig det allmänna språket, men hur uttrycker man sig i just din bransch?
 • Vilka synliga och osynliga kommunikationsmönster har ni?
 • Vilka fraser återkommer varje dag?
 • Vilka instruktioner och dokument behöver man läsa och förstå? Vilka formulär ska fyllas i?
 • Vilket ordförråd är viktigt för att undvika olyckor och arbetsskador?
 • Vi analyserar de språkliga mönstren hos era yrkeskategorier och skapar ett högkvalitativt läromedel, utifrån branschens egna behov.

Varför en bok?

Den klassiska läroboken har många fördelar gentemot appar och webbkurser.

 • Boken uppmuntrar till aktivt deltagande och skrivande, vilket gör att man bättre minns det man studerar.
 • En fysisk bok möjliggör interaktion och samarbete med medstudenter.
 • Den studerande får god överblick över det som ska göras.
 • Att få en bok från sin arbetsgivare eller branschorganisation upplevs som en satsning och visar tydligt vad arbetsgivaren begär.
 • En bok kräver ingen övrig hård- eller mjukvara.
 • En boksatsning ger mervärde och goodwill för verksamheten och dess image.

Research

Ett bra läromedel i yrkessvenska är verklighetsbaserat. Därför gör vi alltid grundlig research på arbetsplatser för att kartlägga det muntliga och skriftliga språket just som det används. De som använder boken är kunniga och kompetenta yrkesmänniskor, och därför är det viktigt att innehållet speglar de krav och förutsättningar som gäller i verkligheten. Övningarna är baserade på autentiska språkmoment och lyfter fram just det språkliga. 

Vad är yrkessvenska?

Yrkessvenska handlar om att jobba med de språkliga moment som betyder mycket inom yrkesområdet. Det handlar om mycket mer än terminologi, till exempel bör vårdpersonal behärska språk som beskriver tid: “hade feber i en vecka” är inte samma sak som “fick feber för en vecka sedan”. Arkitekter bör kunna beskriva rumsliga sammanhang, och den som jobbar som ledare bör kunna uttrycka feedback enligt lokala normer.

Emil Molander och Sofi Tegsveden Deveaux har tillsammans mer än 20 års erfarenhet av att undervisa utländska akademiker i svenska och yrkessvenska,  och är författare och medförfattare till flera läromedel.

Användning

Ett skräddarsytt läromedel i yrkessvenska kan användas för klassrumsundervisning eller självstudier. Det kan fungera som ett referensverk för den som redan är anställd, och som förberedelse för den som söker arbete.

Bättre språkkunskaper ger bättre säkerhet och arbetsmiljö, bättre gemenskap kollegor emellan och möjliggör också för utländska yrkespersoner att använda sin fulla kompetens på den svenska arbetsmarknaden.

Stort tack till Skyltcentralen för att vi har fått använda bilder på skyltar.

Så här går det till

Vi skapar skräddarsydda böcker och läromedel för just er bransch och era arbetsuppgifter för att era utländska medarbetare så snabbt som möjligt ska kunna prestera och kommunicera optimalt med kollegor, affärspartner, underleverantörer och kunder.

 

Ni berättar om era behov och mål och beskriver vilka arbetsuppgifter era utländska kollegor har.

Vi matchar era behov och mål med språkliga moment och verktyg och ger ett förslag på upplägg.

Våra researchers samlar in befintligt material, gör studiebesök och intervjuer.

Våra kunniga författare sätter ihop materialet tillsammans med formgivare, illustratör och redaktör.

Boken faktagranskas och testas även i fråga om språknivå och pedagogiska övningar.

Er bok skickas till tryck och kan användas av er och era kollegor.

Vi optimerar era texter

Oavsett vem som läser en text är det viktigt att budskapet når fram. Naturligtvis gäller det även den som inte behärskar svenska fullt ut. Vi hjälper er att producera, redigera och anpassa ert textmaterial för den utländska läsaren.

Interna dokument: rapporter, informationsbrev, styrdokuemtn.

Läromedel, instruktioner, manualer.

Extern kommunikation: myndighetsinformation, marknadsföring, reklam, utskick från vård och tandvård.

Skräddarsydda mallar för intern och extern kommunikation på er arbetsplats.

Föreläsare

Emil Molander

Emil Molander

Svenska språket på jobbet

Emil berättar informativt och evidensbaserat om språkets betydelse för arbete och karriär. Emil har många års erfarenhet av undervisning i såväl fysisk som digital form samt av att skapa specialinriktade kursprogram i yrkessvenska. Han har särskild kompetens inom sjukvårdssvenska för legitimationsyrken.

Emil är den perfekta talaren för landsting och sjukhus som önskar förbättra förutsättningarna för bättre integration av utländsk personalstyrka samt utbildningsanordnare med behov av att utveckla sina kursprogram.

Sofi Tegsveden Deveaux

Sofi Tegsveden Deveaux

Svensk kultur utifrån

Sofi vänder ut och in på det vi svenskar upplever som självklart när hon berättar om svensk kultur och arbetsplatskultur som den upplevs av någon från en annan kultur. Med verkliga exempel och skarpsinnig humor sätter hon fingret på det typiskt svenska och går sedan vidare till hur värderingar, vanor, kommunikationsmönster och förväntningar hänger ihop, och hur man som svensk arbetsgivare och kollega kan förbättra kommunikation och samarbete med utländska kollegor och praktikanter.

Ett nyttigt och underhållande inslag till ert företagsevent med tema mångfald, integration, inkludering eller svenskhet.