Satsa på era utländska talanger 

Med hjälp av LYS kunna konsulter och utbildare kan ni skapa en mer inkluderande och produktiv arbetsplats

 

Kräver arbetsuppgifterna ett särskilt yrkesanpassat språk som era utländska medarbetare skapar?

Skräddarsydda böcker och läromedel i yrkessvenska.

LYS har mer än tio års erfarenhet av att undervisa och framställa läromedel i yrkessvenska. Allt vårt material utgår från verkliga arbetsplatser och har tillämpbarhet och språkutveckling i fokus.

Behöver ni kunna nå fram till era utländska medarbetare, samarbetspartners och kunder mer effektivt?

Anpassat textmaterial och kommunikation för läsare och användare med begränsade kunskaper i svenska.

Produktion, redigering och granskning av såväl interna dokument som extern kommunikation. Vi utgår från era läsares förkunskaper och referenssystem för att skapa texter som når fram.

Är er arbetsgivare och de svenska medarbetare osäkra på hur ni bäst kan välkomna era utländska kollegor och praktikanter till er arbetsplats?

Föreläsningar och utbildningar 

Våra inspirerande och kunniga föreläsare visar på hur det vi själva tar för givet kan te sig obegripligt för den med en annan språklig eller kulturell bakgrund, och ger konkreta råd på hur samarbete och kommunikation kan fungera.

Från idé till färdig bok

Vi skapar skräddarsydda böcker och läromedel för just er bransch och era arbetsuppgifter för att era utländska medarbetare så snabbt som möjligt ska kunna prestera och kommunicera optimalt med kollegor, affärspartner, underleverantörer och kunder.

 

Ni berättar om era behov och mål och beskriver vilka arbetsuppgifter era utländska kollegor har.

Vi matchar era behov och mål med språkliga moment och verktyg och ger ett förslag på upplägg.

Våra researchers samlar in befintligt material, gör studiebesök och intervjuer.

Våra kunniga författare sätter ihop materialet tillsammans med formgivare, illustratör och redaktör.

Boken faktagranskas och testas även i fråga om språknivå och pedagogiska övningar.

Er bok skickas till tryck och kan användas av er och era kollegor.

Vi optimerar era texter

Oavsett vem som läser en text är det viktigt att budskapet når fram. Naturligtvis gäller det även den som inte behärskar svenska fullt ut. Vi hjälper er att producera, redigera och anpassa ert textmaterial för den utländska läsaren.

Interna dokument: rapporter, informationsbrev, styrdokuemtn.

Läromedel, instruktioner, manualer.

Extern kommunikation: myndighetsinformation, marknadsföring, reklam, utskick från vård och tandvård.

Skräddarsydda mallar för intern och extern kommunikation på er arbetsplats.

Föreläsare

Emil Molander

Emil Molander

Svenska språket på jobbet

Emil berättar informativt och evidensbaserat om språkets betydelse för arbete och karriär. Emil har många års erfarenhet av undervisning i såväl fysisk som digital form samt av att skapa specialinriktade kursprogram i yrkessvenska. Han har särskild kompetens inom sjukvårdssvenska för legitimationsyrken.

Emil är den perfekta talaren för landsting och sjukhus som önskar förbättra förutsättningarna för bättre integration av utländsk personalstyrka samt utbildningsanordnare med behov av att utveckla sina kursprogram.

Sofi Tegsveden Deveaux

Sofi Tegsveden Deveaux

Svensk kultur utifrån

Sofi vänder ut och in på det vi svenskar upplever som självklart när hon berättar om svensk kultur och arbetsplatskultur som den upplevs av någon från en annan kultur. Med verkliga exempel och skarpsinnig humor sätter hon fingret på det typiskt svenska och går sedan vidare till hur värderingar, vanor, kommunikationsmönster och förväntningar hänger ihop, och hur man som svensk arbetsgivare och kollega kan förbättra kommunikation och samarbete med utländska kollegor och praktikanter.

Ett nyttigt och underhållande inslag till ert företagsevent med tema mångfald, integration, inkludering eller svenskhet.