Upplysning och kunskap

Empati och självinsikt

Mångfald och inkludering

 

Perspektiv

En nära kontakt med målgruppen innebär att LYS kan erbjuda läromedel och facklitteratur som knyter an till den personliga upplevelsen. 

Yrkesområden

LYS arbetar med  specialiseringar inom vård, arkitektur och ledarskap. Allt material är verklighetsanknutet.

Pedagogik

LYS drivs av erfarna pedagoger inom yrkessvenska och svenska som främmande språk, som utvecklar läromedel med aktivt och kommunikatiivt lärande i fokus.

Kultur

Att lyckas i karriären och på den svenska arbetsmarknaden handlar inte bara om språk, men också om den lokala kulturen. Därför är vårt urval bredare än traditionella språkläromedel. 

En del av PYS validering AB

LYS förlag är en del av PYS validering AB (org. nr. 559121-2377)

Samarbetspartner