För ett ljusare Sverige

LYS grundades 2018 av en grupp verksamma pedagoger i svenska som andraspråk, med syfte att skapa mer nyanserad litteratur och mer tillämpbara läromedel inom yrkessvenska, svenskhet och migration. Vårt mål är att ge nya och etablerade svenskar möjligheten att fördjupa sig i språk- och kulturfrågor och på så sätt gynna interkulturell kommunikation, samarbete och ömsesidig förståelse och självinsikt.

Perspektiv

En nära kontakt med målgruppen innebär att LYS kan erbjuda läromedel och facklitteratur som knyter an till den personliga upplevelsen. 

Yrkesområden

LYS arbetar med specialiseringar inom vård, arkitektur och ledarskap. Allt material är verklighetsanknutet.

Pedagogik

LYS drivs av erfarna pedagoger inom yrkessvenska och svenska som främmande språk, som utvecklar läromedel med aktivt och kommunikatiivt lärande i fokus.

Kultur

Att lyckas i karriären och på den svenska arbetsmarknaden handlar inte bara om språk, men också om den lokala kulturen. Därför är vårt urval bredare än traditionella språkläromedel. 

Samarbetspartner

En del av PYS validering AB

LYS förlag är en del av PYS validering AB (org. nr. 559121-2377)