Välj en sida

Kommunicera mer effektivt över språk- och kulturgränser

Anpassa din svenska och skapa en stimulerande språkmiljö på jobbet

Har du utländska kollegor som är nya i Sverige, eller tar du emot nyanlända praktikanter på ditt jobb? Tycker du att det är svårt att få till en bra introduktion, få kontakt och utveckla en bra relation, trots god vilja från båda håll? I så fall är det här boken för dig.

Sofi Tegsveden Deveaux delar med sig av praktiska råd och insikter från sitt eget arbete och erfarenheter av att arbeta och kommunicera med akademiker med utländsk bakgrund. Boken kräver inga förkunskaper i språk eller pedagogik, och riktar sig till arbetsgivare och kollegor till utlandsfödda yrkespersoner som lär sig svenska, men också de som möter inlärare i föreningslivet eller civilsamhället.

Boken utkom i oktober 2018.

  • Använd gemensamma kulturella och språkliga referenser för att göra språket enklare.
  • Bli medveten om typiskt svenska kommunikationsmönster och hitta sätt att få fram ditt budskap mer tydligt.
  • Underlätta för din nya kollega genom att skapa en tolerant och språkstimulerande miljö.
  • Ställ rimliga krav på dig själv och inläraren, och följ upp med saklig och konstruktiv feedback.

Om författaren

Sofi Tegsveden Deveaux arbetar sedan 2008 med att hjälpa utländska akademiker in det svenska arbetslivet, genom sina kurser i svenska och svenskhet. Sedan 2015 driver hon utbildningsföretaget Bee Swedish. Hon är även en av profilerna bakom podcasten Lysande lagom, och medförfattare till boken Working in Sweden – The A-Z Guide.

Sofi utgår från tre principer i sitt jobb för bättre integration på arbetsplatsen. Först och främst utgår hon från att i princip alla – oavsett kulturell bakgrund – är motiverade att göra ett bra intryck gentemot sina nya medarbetare, samtidigt som hur detta uttrycks är kulturellt betingat. För det andra tror hon på att man ska leta efter personliga likheter att bygga sina personliga och yrkesmässiga relationer kring, och på så sätt inte bli för beroende av att ha en gemensam kultur. Sist men inte minst är hon övertygad att man kommer långt i interkulturella relationer genom bättre kulturell självinsikt och förståelse för att det finns flera sätt att göra en och samma sak på.

 

Illustrationer av Lotta Sundin

Lotta Sundins tankeväckande illustrationer och underfundiga humor ger en extra dimension till bokens innehåll.

Om illustratören

Lotta Sundin är illustratör, kommunikatör och författare. Hon är också skapare av serierna Livet på tvären, där temat ofta är språk och språkliga missförstånd. Lotta är född och uppväxt i Stockholm, i en språkintresserad familj och med en far som är SFI-lärare. Hon har även bott i Tyskland och Österrike där hon fått uppleva hur det är att möta en annan kultur och lära sig ett nytt språk.

Lotta vet hur viktiga kollegorna är när man är ny i ett land, och hur stor skillnad de kan göra i ens arbetsvardag genom att konversera, lära ut och stötta. Tänk om de nya kollegorna även hade kunskap om hur språkinlärning fungerar och visste hur de kan hjälpa till på bästa sätt? Kanske genom att läsa en handbok i välkomnande svenska? Vissa missförstånd kommer förstås ändå att uppstå i början, som de alltid gör när språk och kulturer krockar, men det positiva är att man lär sig av dem. Dessutom kan de också vara mycket roliga, något som Lotta tagit fasta på i sina serier och illustrationer.

Läs mer om Lotta på hennes webbsida.