Select Page
Format

Softcover

Language

English, Swedish

Category:

Kroppen på svenska

Illustrerad lärobok i anatomi för utländsk vårdpersonal
Emil Molander
106 pages

310 kr

In stock

350 organs and body parts

This illustrated reference and exercise book is a must for all healthcare professionals, such as medical doctors, nurses, midwives and physiotherapists, relocating to Sweden. It gives a comprehensive and detailed introduction to body parts in Swedish, as well as information on how they should be pronounced and declinated.

  • Learn 350 nouns for body parts, organs and diseases in Swedish.
  • Practise their pronunciation with focus on vowel and consonant sounds as well as prosody (stress) with the help of audio files.
  • Learn and revise the indefinite and definite forms in the plural and singular.
  • Learn the Swedish practice of spelling of medical terms in Greek and Latin.
  • Test yourself with detailed blind maps

The book is in Swedish, but thanks to an introduction in English and a simple use format, it is suitable for beginner’s to advanced levels.

Emil Molander

Emil Molander

Author

Established author of course literature in Swedish as a second language, and experienced teacher of Professional Swedish. Emil teaches medical Swedish to doctors and nurses.

Emil is the author of Kroppen på svenska, Läkarsvenska and Patientsvenska.

Frågor till författaren

Emil Molander som tillsammans med Marita Standár är författarna bakom serien berättar: För många nyanlända är yrkessvenska idag ett viktigt stöd på vägen till en anställning, men det är svårt att hitta rätt läromedel. Denna bokserie ger både ett relevant innehåll för varje yrke och ordentligt med övningar till varje kapitel. Det betyder att lärarna inte behöver lägga tid på att skriva repetitionsövningar och istället kan ägna sig år det som behövs mest: undervisning.