Välj en sida

Manus

Vill du skriva för LYS?

Vi tar emot färdiga manus och tydligt formulerade bokidéer enligt ämnesområdena och genrerna nedan. Notera även vår läsarprofil. Mejla oss på redaktion@lysforlag.com och bifoga ditt manus eller bokidé som .doc eller .pdf. Du kan även skicka oss en länk till Google docs.

Vi tror att du som skriver är lärare i svenska som andraspråk, språkvetare, sakkunnig inom språk, kultur eller migration, eller att du har personlig erfarenhet av att bo i olika länder.

Lokal expertis

 • svenska språket
 • svensk kultur
 • ny i Sverige
 • utlandssvensk
 • arbeta i Sverige
 • kulturell självinsikt
 • Globala erfarenheter
 • migration
 • plats och identitet
 • interkulturell kommunikation
 • kulturkrockar

Genrer

 • läromedel
 • handböcker & guider
 • facklitteratur
 • biografier & skönlitteratur

Våra läsare

 • utländska akademiker 
 • vuxna som lär sig svenska
 • undervisande lärare i svenska som andraspråk
 • svenskar som nyfikna på den egna kulturen
 • internationella läsare med intresse för migration och resande.

Vanliga frågor

Vilka språk ger ni ut på?

Vi ger ut titlar på svenska och engelska, och tar emot manus och bokkidéer på båda språken. Vi kan tyvärr inte ta ställning till texter på andra språk.

Vad är ett bra manus?

När vi bestämmer oss för om vi vill ge ut en bok eller inte tittar vi på följande punkter:

 • Relevans. Ingår manuset i våra ämnesområden, genrer och passar den vår läsargrupp?
 • Passande upplägg för ämnet och läsaren.
 • Språklig och pedagogisk/litterär kvalitet.
 • Potentiell försäljning. Hur stor och köpstark är målgruppen och hur mycket kan vi nå den?
 • Tydlig placering gentemot liknande titlar.

 

Vad händer nu?

Vårt redaktörsteam kommer att läsa igenom ditt manus eller din idé och bedöma om det är värt att gå vidare eller inte. Ibland kan vi be dig göra vissa kompletteringar eller ändra något för att skicka in manuset igen.

Får jag skicka in något som jag redan lagt ut på en blogg eller sociala medier?

Ja, det kan du, men bara om du har rättigheterna till det som du har skrivit.

Hur lång tid tar det att få svar?

Det beror på flera faktorer, men räkna med max tre månader.

Hur lång tid tar det tills boken är klar?

Det varierar och beror på flera faktorer, till exempel längden och kvaliteten på manuset, om det behöver kompletteras med illustrationer eller grafik, samt hur vårt publiceringsschema ser ut. Normalt tar det 6-12 månader från att vi påbörjar redigeringsarbetet.

Hur mycket får man betalt för en bok?

Väldigt få författare kan leva på sitt skrivande. Däremot kan en bok på meritlistan vara en ingång till nya uppdrag och att till exempel göra framträdanden, vilket kan vara en inkomstkälla.
LYS betalar sina författare i royalty i efterskott. Det betyder att du får en viss procent av varje såld bok. Du förhandlar om din royalty när du skriver författaravtal med oss. Exakt hur många procent du får beror bland annat på manusets omfattning, om det behöver kompletteras med bildmaterial, kommersiell gångbarhet samt hur mycket du aktivt kan bidra till försäljningen.