Välj en sida
Format

mjukband

Språk

svenska

Patientsvenska

Hörförståelse och ordkunskap i svenska för utländsk vårdpersonal
Emil Molander & Sofi Tegsveden Deveaux
236 sidor

420 kr

I lager

Autentiska intervjuer med sju patienter som berättar om sina diagnoser och behandlingar. Ett verklighetsanknutet läromedel i medicinsk svenska för utländska sjuksköterskor och läkare

Patientsvenska är en övningsbok i medicinsk svenska för läkare, sjuksköterskor och andra yrkespersoner med svenska som andraspråk i sjukvården. Startnivån är anpassad till B2 enligt Europarådets skala, och med varje kapitel kommer en stigande svårighetsgrad. Boken innehåller: 

  • Autentiska intervjuer som ger inblick i det vardagliga språket som patienter själva använder för att prata om sina diagnoser och åkommor.
  • Hörförståelse med innehållsfrågor och diktamensuppgifter för att upptäcka både vad som sägs och hur det sägs.
  • Ordkunskapsövningar med fokus på vanliga ord och uttryck för att beskriva symtom, behandlingar och vårdupplevelser.
  • Diskussionsfrågor om svensk patient- och vårdkultur.
  • Ett inledande uttalskapitel som tydliggör skillnaden mellan talad och skriven svenska. 

Patientsvenska är ett klassrumsfärdigt läromedel som kan användas i traditionell undervisning och för självstudier. Till boken hör ett stort antal ljudfiler som nås på bokens webbsida. Där finns även facit till övningarna.

I samma serie finns också Journalsvenska och Läkarsvenska samt två böcker i fickformat: Läkemedelssvenska och Sjukdomssvenska.

Emil Molander och Sofi Tegsveden Deveaux är lärare i svenska som andraspråk och erfarna läromedelsförfattare i yrkessvenska. De har tidigare skrivit bland annat Kroppen på svenska, Arkitektsvenska och Räkna på svenska.

Sofi Tegsveden Deveaux

Sofi Tegsveden Deveaux

Författare

Sofi Tegsveden Deveaux undervisar i svenska som andraspråk sedan 2008. Hon är författare och medförfattare till ett antal böcker inklusive Läkarsvenska, Sjukdomssvenska, Läkemedelssvenska och Räkna på svenska.
Emil Molander

Emil Molander

Författare

Etablerad läroboksförfattare i svenska som andraspråk, och erfaren lärare i yrkessvenska. Emil undervisar framförallt i sjukvårdssvenska för utländska läkare och är författare till bland annat PatientsvenskaLäkarsvenska, Journalsvenska, Sjukdomssvenska, Läkemedelssvenska, Energisvenska, Arkitektsvenska och Kroppen på svenska.