Välj en sida
Format

mjukband

Språk

svenska

Journalsvenska

Praktisk övningsbok i journalspråk för utländsk vårdpersonal
Emil Molander & Johanna Solheim Lindeberg

310 kr

I lager

Ett praktiskt och verklighetsnära läromedel i medicinsk svenska för utländsk vårdpersonal

Journalsvenska är ett läromedel i sjukvårdssvenska på nivå B2 enligt Europarådets nivåskala CEFR. Boken lämpar sig för undervisning i grupp eller självstudier och ger deltagaren en stor bredd av språkliga verktyg för att tolka, skriva och diktera medicinska journaler enligt svensk praxis.

  • Typiska språkliga drag i journalspråket, så kallad telegramstil.
  • Grammatiska förklaringar och språkövningar på svårare konstruktioner som är vanliga i journaler, såsom substantivering, perfekt particip och prepositionsuttryck.
  • Förklaringar och övningar på viktiga betydelseavgörande tempusformer och tidsprepositioner.
  • Uttalstips och övningar inför dikterandet.
  • Dikteringstips från medicinska sekreterare.
  • Hörförståelse och diktamen av fingerade journalanteckningar.
  • Vanliga förkortningar i svenska journaler.

Läroboken är ett resultat av författarnas mångåriga undervisning av såväl utländsk vårdpersonal som medicinska sekreterare. Grundtanken är att avancerade kurser i yrkessvenska bör innehålla ett brett ordförråd med anpassad terminologi, men även ett stort antal exempel på hur man kan uttrycka sig i journaltext som ska läsas av både vårdkollegor, patienter och närstående.

Journalsvenska är den andra delen i en serie av tre läroböcker i sjukvårdssvenska på en högre språknivå. Sedan tidigare finns Läkarsvenska i handeln, och den tredje delen heter Patientsvenska.

Johanna Solheim Lindeberg

Johanna Solheim Lindeberg

Författare

Johanna Solheim Lindeberg är utbildningsledare för Campus Nyköpings utbildning till medicinsk sekreterare. Hon har en magisterexamen i biomedicin och den gemensamma nämnaren för hennes yrkesliv är vårdrelaterad utbildning och kommunikation.

Johanna är aktuell med boken Journalsvenska som kommer i april 2020.

Emil Molander

Emil Molander

Författare

Etablerad läroboksförfattare i svenska som andraspråk, och erfaren lärare i yrkessvenska. Emil undervisar framförallt i sjukvårdssvenska för läkare och sjuksköterskor, och är just nu aktuell med Läkarsvenska, Journalsvenska: och Kroppen på svenska.