Select Page

Svenska är ett svårt språk, tycker och tror många svenskar. Men vad grundar de egentligen det antagandet på? Språklärarna Emil och Molander och Sofi Tegsveden Deveaux reder ut vad som faktiskt är ganska lätt och vad som är svårt när man lär sig svenska som vuxen och landar i att grammatiken är relativt enkel om man jämför med många andra språk, medan uttal, prosodi och ton är mycket svårare. Dessutom kan man som inlärare känna ett motstånd mot att använda vissa uttryck som inte existerar på ens eget språk, eftersom man uppfattar dessa som oartiga eller fel för situationen. Att tacka för maten, till exempel, är en absurd idé i många kulturer, där det är sällskapet som man ska vara glad (men inte tacksam) för.

En ofta förbisedd grupp som har svårigheter att lära sig svenska är de som har engelska som modersmål. Trots att de båda språken i ett globalt perspektiv har mycket gemensamt saknar ofta britter, amerikaner och australiensare vana att lära sig sig språk, och hakar upp sig på uttryck som inte kan översättas direkt. Inte heller hjälper det att många svenskar tycker det är coolt med amerikansk eller brittisk brytning och pratar gärna engelska för att vara extra tillmötesgående, vilket ofta leder till att den här gruppen får alltför få tillfällen att öva på sin svenska. Många engelsktalande får även höra att Sverige är ett tvåspråkigt land, och att de inte behöver lära sig svenska för att jobba, vilket kanske är sant inom tekniska branscher, vilket ofta skapar svårigheter för de som kommer hit med den förhoppningen.

Det här är det åttonde och sista avsnittet i serien Lysande lagom, som är en podcast om språk och svenskhet från ett interkulturellt perspektiv. Vi tror på ett inkluderande samhälle där alla får möjligheten att lära sig svenska, och hoppas även att svenskar genom en bättre kulturell självinsikt kan välkomna utländska kollegor och praktikanter på sina arbetsplatser på ett så bra sätt som möjligt. Av och med Emil Molander, legitimerad lärare i andraspråk, och Sofi Tegsveden Deveaux, vd för Bee Swedish.