Select Page
Den svenska synen på barn: kompetenta individer och samhällsmedborgare som kan bidra med perspektiv och åsikter i familj, skola och samhälle. Men varför får man inte aga dem?

I ett globalt perspektiv har Sverige en ganska extrem syn på barn och uppfostran. Till exempel var vi först i världen med att förbjuda barnaga 1979, vilket kan jämföras med att man i Frankrike klubbade igenom ett liknande beslut nästan 40 år senare, hösten 2018. Fransk barnuppfostran är också ett av de ämnen som tas upp i detta avsnitt, för att visa på hur annorlunda den svenska synen på barn kan te sig för någon som kommer från ett annat land. Emil och Sofi knyter ihop sina erfarenheter av att arbeta i mångkulturella miljöer med mer personliga lärdomar av att dela föräldraskapet med någon från en annan kultur.

Till skillnad från sydeuropeisk barnuppfostran som kanske mest handlar om att ingjuta respekt och lydnad för auktoriteter, tror många svenskar att barnen själv bör uppmuntras till delaktighet, och att barnens perspektiv och kompetens ska respekteras. Detta ser man till exempel i svensk barnlitteratur, som hyllas för att ta barns känslor och tankar på allvar, och dessutom illustreras och formges på ett konstnärligt vis, vilket inte alltid är fallet i fransk barnlitteratur. Det svenska barnet är inte heller bara familjemedlem, utan också samhällsmedborgare och individ.

Samtidigt finns det kanske risker med att låta barnen bestämma för mycket. Ger vi barnen för mycket ansvar för beslut och uppgifter de egentligen inte är mogna för? Är vi tillräckligt tydliga med vad som är rätt och fel? Och hur väl förberedda är de när de kliver ut i vuxen- och arbetslivet?

Lysande lagom är tillbaka med en halvsäsong på tema barn och föräldraskap, som vanligt med utgångspunkt i den svenska kulturen i ett interkulturellt perspektiv. Vi tror på ett lysande mellanmjölksland där perspektiv från andra kulturer berikar vårt och kommande generationers samhälle och liv.

Med Emil Molander och Sofi Tegsveden Deveaux från Bee Swedish och LYS förlag. Hör gärna av dig till oss på podd@lysforlag.com.