Select Page

Är svenskar lata, blyga och rädda för konflikter? Emil och Sofi kartlägger fördomar och generaliseringar och konstaterar att det eviga fikandet och möteskulturen främjar bilden av den svenska lättjan, och att vi skulle må bra av en ordentlig debatt. I det här avsnittet stöts och blöts uppfattningar och missuppfattningar om den typiska svensken.

Många som är nya i svensk arbetsplatskultur förvånas över den låga arbetsmoralen som tycks råda på arbetsplatserna. En utländsk forskare som vill få med sina nya svenska kollegor på nya projekt kan inte förstå sig på varför de hellre sätter sig och fikar, och en irakisk livsmedelsinspektör ser potential för rejält förkortad arbetstid utan fallande produktivitet. Samtidigt planerar svenskarna allt i detalj, tycker tillräckligt bra är tillräckligt bra, och ser den gemensamma fikan som ett tillfälle att stärka den kollegiala gemenskapen.

Hur konverserar man med en svensk? Att ta ställning är också något som svenskar ofta undviker. Personliga åsikter och känslor är något vi inte tycker hör hemma på arbetsplatsen, och istället håller vi oss till säkra ämnen som planer för helger eller semestrar, renoveringsprojekt och husdjur. Sofi hävdar även att det mätbara inger ett sken av objektivitet och saklighet, och därmed ses som säkra kort när man samtalar med en kollega. Extrema temperaturer, avstånd, datum och årtal är alla ämnen som kan få igång ett engagerat samtal med en konflikträdd svensk.

Lysande lagom är en podcast i åtta delar, med tema allt som är svenskt från ett utländskt perspektiv. Emil Molander, som jobbar som svensklärare med specialitet medicinsk svenska, och Sofi Tegsveden Deveaux, lärare i svenska som främmande språk och aktuell med boken Working in Sweden – The A–Z Guide, delar med sig av insikter de fått i sitt jobb. Svensk kultur, svenska normer, och sociala koder i Sverige synas från ett interkulturellt perspektiv, med ett stort underhållningsvärde. Vi förespråkar ett multikulturellt och öppet Sverige där den som identifierar sig som svensk är svensk.

Mejla oss gärna på pod@lysforlag.com.