Select Page

Finns det några svenska ord som inte går att översätta till andra språk? Ja, självklart, och vi listar några favoriter bland oöversättbara svenska ord, såsom “sällskapssjuk” och “våldgästa”. Men vad menar man egentligen med “oöversättbara ord”? Är inte alla ord oöversättbara i någon mening, eller går det alltid att hitta en motsvarighet på andra språk? I det här avsnittet tar vi också upp de två klassiska oöversättbara svenska orden “lagom” och “fika” och förklarar varför allt prat om det svenska och oöversättbara i de orden egentligen är ganska dumt. Lagom betyder inte riktigt det som alla vill att det ska betyda. Eller gör det det nu?

Lysande lagom är en podcast om det svenska språket, den svenska kulturen och om att lära sig svenska. Pratar gör språklärarna och författarna Emil Molander och Sofi Tegsveden Deveaux från LYS förlag. Läs våra lysande fack- och läroböcker om språk och kultur. Mejla gärna på podd@lysforlag.com.