Välj en sida

Ytterligare information

Format

mjukband

Språk

svenska

Arkitektsvenska

Yrkesspråk för utländska arkitekter
Sofi Tegsveden Deveaux & Emil Molander
210 sidor

Vi säljer inte denna bok här. Läs vidare för att se hur du kan beställa den.
Arkitektsvenska är ett läromedel i svenska som andraspråk riktat till dig som är arkitekt och har ett annat modersmål än svenska. Boken passar dig som är utbildad inom arkitektur, inredning, landskap, stadsbyggnad eller liknande yrkesområden och kan användas för klassrumsundervisning eller självstudier.

I boken finns massor av ord och fraser som är vanliga i arbetet som arkitekt i Sverige idag, och du får möjlighet att öva på språket genom texter, skrivövningar, muntliga övningar, hörförståelser och ordkunskapsövningar. Fokus ligger på ordkunskap, uttal och hörförståelse, men boken innehåller även information och tankar om svensk arkitektur och kultur, vilket ger dig en djupare förståelse för yrkesspråket.

Läromedlet bör användas som ett komplement till allmänna språkstudier, och är lämplig för dig som redan kommit en bit på väg i språket. Utgångspunkten är nivå B1+ enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR).Boken kompletteras med ljudfiler, ordkort och facit som nås på arkitekt.se/arkitektsvenska.

Arkitektsvenska är resultatet av ett projekt finansierat av Arbetsförmedlingens främjandemedel och ett samarbete mellan Sveriges Arkitekter och LYS förlag. Materialet bygger på studiebesök på arkitektkontor i Sverige och intervjuer med yrkesverksamma arkitekter. Ett tydligt andraspråksperspektiv innebär att övningarna är utformade för att stärka kunniga yrkespersoner i yrkesvokabulär och allmänspråklig kompetens.

Utdrag