Välj en sida
Format

mjukband

Språk

svenska

Läkemedelssvenska

Ordkunskap och uttal för utländsk vårdpersonal
Emil Molander & Sofi Tegsveden Deveaux

135 kr

I lager

Yrkessvenska för farmaceuter, receptarier, sjuksköterskor och läkare

Läkemedelssvenska är ett läromedel i sjukvårdssvenska på nivå B1 enligt Europarådets skala. Det fungerar som ett komplement till böckerna Läkarsvenska och Journalsvenska och har ett starkt fokus på uttal och ordförståelse.

  • Uttalsanvisningar och hörövingar med vanliga läkemedelsgruper, aktiva substanser och svenska läkemedelsnamn.
  • Beredningsformer.
  • Doseringsanvisningar och kortnotationer.
  • Vokabulär för bipacksedlar.
  • Språkliga verktyg för att prata om läkemedel med patienter, kunder och närstående.

Materialet är utvecklat av erfarna lärare i svenska som andraspråk och är ett resultat av många års arbete med kurser i svenska för utländsk vårdpersonal. Grundtanken är att avancerade kurser i yrkessvenska behöver innehålla ett brett ordförråd med anpassad terminologi för att samtala med kollegor, patienter och närstående.

Sofi Tegsveden Deveaux

Sofi Tegsveden Deveaux

Författare

Sofi Tegsveden Deveaux undervisar i svenska som andraspråk sedan 2008. Hon är författare och medförfattare till ett antal böcker, däribland Läkarsvenska

Emil Molander

Emil Molander

Författare

Etablerad läroboksförfattare i svenska som andraspråk, och erfaren lärare i yrkessvenska. Emil undervisar framförallt i sjukvårdssvenska för läkare och sjuksköterskor, och är just nu aktuell med Läkarsvenska, Journalsvenska: och Kroppen på svenska.