Välj en sida

Ytterligare information

Format

e-bok

Språk

svenska

Undervisa i yrkessvenska: En lärarhandledning

Tips, råd och inspiration för dig som ska undervisa
Sofi Tegsveden Deveaux
62 sidor

kr

Under våren 2021 undervisade Sofi Tegsveden Deveaux, som tidigare varit med och utvecklat läroboken Energisvenska) en grupp utländska elektriker i yrkessvenska samtidigt som de praktiserade på olika elbolag. Arbetet dokumenterades noga, och här finns nu en sammanställning av material, råd och tips som Sofi tagit fram under arbetets gång.

Att undervisa i yrkessvenska medför många utmaningar. Vad ska man egentligen hålla på med på lektionerna, och hur ska man göra det? Ofta saknas läromedel, och då behöver man vara kreativ som lärare. Sofis arbete som det beskrivs i den här boken är inriktat mot energibranschen, men det mesta av upplägg, lektioner och principer kan appliceras på många andra yrkesområden.

Denna e-bok består av en gratis pdf-fil som får skrivas ut, kopieras och spridas fritt. Lektionsinnehållet i boken får självklart också användas av dig som är lärare, men du kan behöva anpassa lektionerna till just den yrkesgrupp som du undervisar.

Denna bok är en del av ett projekt som vi gjort i samarbete med Energiföretagen Sverige.