Välj en sida
Format

mjukband

Språk

svenska

Yrkessvenska inför praktiken 1 – ny utgåva!

Lokalvård, hemtjänst och kök
Emil Molander och Marita Standár
100 sidor

190 kr

I lager (kan restnoteras)

NY UTGÅVA!

Den andra utgåvan är upplagd på samma sätt som den första, men vissa bilder och texter har uppdaterats. Det går utmärkt att undervisa i grupper där båda utgåvorna förekommer.


Yrkessvenska inför praktiken är en lärobokserie i svenska som andraspråk tänkt att stödja nyanlända på jakt efter ett arbete i Sverige. Denna bok i serien förbereder elever inför praktik inom områdena lokalvård, hemtjänst och kök. 

Svårighetsgraden är anpassad till kursmålen för Sfi B och är noga utprovad för att ligga på rätt grammatisk nivå för att stödja huvudsyftet med boken som är språklig träning och inlärning av arbetsrelaterade ord och fraser.

Eleverna får träning inom fyra primära kunskapsområden: läsa, skriva, tala och höra och varje kapitel avslutas med en kunskapskontroll där eleven får en chans att visa upp sina framsteg för läraren. Boken innehåller även uttalskapitel där eleven får lära sig det viktigaste inom ordbetoning samt målgruppsanpassade instruktioner till läraren om vad som är viktigt att tänka på i undervisning och uttalsträning

Emil Molander

Författare

Etablerad läroboksförfattare i svenska som andraspråk, och erfaren lärare i yrkessvenska. Emil undervisar framförallt i sjukvårdssvenska för utländska läkare.

Marita Standár

Författare

Marita har över 25 års erfarenhet av undervisning i svenska för vuxna invandrare och arbetar för närvarande på SFI i Jönköping.