Välj en sida

Ytterligare information

Format

mjukband

Språk

svenska

Energisvenska

Lärobok i svenska för utländska energiexperter
Emil Molander
140 sidor

Vi säljer inte denna bok här. Läs vidare för att se hur du kan beställa den.

Energisvenska är ett läromedel i svenska för utländska driftledare, distributionselektriker och drifttekniker, eller för dig som vill lära dig språket som används inom den svenska energisektorn.

I boken får du öva på massor av ord och fraser som är vanliga i energibranschen, och du får bland annat lära dig att förstå det vardagliga talet på arbetsplatserna, samt att fylla i viktiga dokument på rätt sätt.

Energisvenska innehåller ett stort antal hörövningar, läsförståelser, grammatikövningar, skrivövningar och diskussionsövningar; allt med ett ordförråd som är hämtat från arbetsplatser runt om i Sverige. Denna bok är ett komplement till Sfi-undervisning eller andra kurser i svenska, och tar sin utgångspunkt på nivå B1 i den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR).

Detta läromedel är finansierat av statliga främjandemedel inom ramen för ett projekt som branschföreningen Energiföretagen Sverige drivit sedan 2015. Projektet syftar till att skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända personer som har utbildning eller yrkeserfarenhet och som vill arbeta inom svensk energibransch.

Energisvenska riktas till ingenjörer och tekniker som inte har svenska som modersmål och finns kostnadsfritt att beställa för utbildningsanordnare som undervisar målgruppen.