Select Page

Sjukvårdssvenska: läroböcker och kursmaterial

Hos LYS hittar du specialiserade läromedel i svenska för utländsk vårdpersonal, till exempel läkare, sjuksköterskor, farmaceuter och barnmorskor. Böckerna är utvecklade av erfarna lärare i svensk som andraspråk och följer Europarådets nivåskala, GERS/CEFR.

Läromedel i medicinsk svenska

Ny lärobok i medicinsk svenska!

Patientsvenska – en fullmatad lärobok med autentiska intervjuer där patienter berättar med sitt eget språk om sina sjukdomar, besvär och behandlingar. Finns att beställa nu!

Omslaget till läroboken Sjukdomssvenska

Kroppen på svenska

Ett kombinerat referensverk och övningsbok med ett stort antal illustrationer i färg, och med över 350 ord relaterade till kroppen. Passar för all utländsk vårdpersonal, som till exempel läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och fysioterapeuter. Boken ger en detaljerad och genomgripande introduktion till kroppsdelar på svenska, samt information om hur de ska uttalas och böjas.

 • Lär dig mer än 350 medicinska ord på svenska.

 • Lyssna på ljudfiler och öva uttal

 • Lär dig svensk vokabulär för sjukdomar och smärta.

 • Testa dig själv med blindkartor.

 • Lär dig svensk praxis för stavning av latinska och grekiska termer och begrepp.

Boken är på svenska, men tack vare en introduktion på engelska och det enkla formatet kan boken användas på alla nivåer, från nybörjare till medicinsk svenska på höga nivåer.

Läkarsvenska

Ett klassrumsfärdigt och verklighetsanknutet läromedel i medicinsk svenska för utländsk vårdpersonal.

Läkarsvenska är ett läromedel i sjukvårdssvenska på nivå B2 enligt Europarådets skala. Det lämpar sig för undervisning i grupp eller självstudier och ger deltagaren språkliga verktyg för att kommunicera om vanliga sjukdomar och deras symtom, förekomst och behandling.

 • Hörförståelse med autentiska intervjuer med verksamma specialistläkare.
 • Fingerade journalanteckningar som läkarna dikterat.
 • Relevanta ordövningar där deltagaren använder ny vokabulär i tal och skrift.
 • Ordlistor med tillhörande ordkort för glosinlärning och repetition.
 • Ett klassrumsfärdigt upplägg med massor av övningar.

Materialet är utvecklat av erfarna lärare i svenska som andraspråk och är ett resultat av många års arbete med kurser i svenska för utländska läkare. Grundtanken är att avancerade kurser i yrkessvenska behöver innehålla ett brett ordförråd med anpassad terminologi, men även ett stort antal exempel på hur man kan uttrycka sig i samtal med kollegor, patienter och närstående.

Journalsvenska

Ett praktiskt och verklighetsnära läromedel i medicinsk svenska för utländsk vårdpersonal

Journalsvenska är ett läromedel i sjukvårdssvenska på nivå B2 enligt Europarådets nivåskala CEFR. Boken lämpar sig för undervisning i grupp eller självstudier och ger deltagaren en stor bredd av språkliga verktyg för att tolka, skriva och diktera medicinska journaler enligt svensk praxis.

 • Typiska språkliga drag i journalspråket, så kallad telegramstil.
 • Grammatiska förklaringar och språkövningar på svårare konstruktioner som är vanliga i journaler, såsom substantivering, perfekt particip och prepositionsuttryck.
 • Förklaringar och övningar på viktiga betydelseavgörande tempusformer och tidsprepositioner.
 • Uttalstips och övningar inför dikterandet.
 • Dikteringstips från medicinska sekreterare.
 • Hörförståelse och diktamen av fingerade journalanteckningar.
 • Vanliga förkortningar i svenska journaler.

Läroboken är ett resultat av författarnas mångåriga undervisning av såväl utländsk vårdpersonal som medicinska sekreterare. Grundtanken är att avancerade kurser i yrkessvenska bör innehålla ett brett ordförråd med anpassad terminologi, men även ett stort antal exempel på hur man kan uttrycka sig i journaltext som ska läsas av både vårdkollegor, patienter och närstående.

Journalsvenska är den andra delen i en serie av tre läroböcker i sjukvårdssvenska på en högre språknivå. Sedan tidigare finns Läkarsvenska i handeln, och den tredje delen heter Patientsvenska.

Exempelbild Sjukdomssvenska
Exempelbild Sjukdomssvenska
Exempelbild Sjukdomssvenska
Exempelbild Sjukdomssvenska
Exempelbild Sjukdomssvenska
Exempelbild Sjukdomssvenska
Exempelbild Sjukdomssvenska
Exempelbild Sjukdomssvenska

Läkemedelssvenska

Yrkessvenska för farmaceuter, receptarier, sjuksköterskor och läkare

Läkemedelssvenska är ett läromedel i sjukvårdssvenska på nivå B1 enligt Europarådets skala. Det fungerar som ett komplement till böckerna Läkarsvenska och Journalsvenska och har ett starkt fokus på uttal och ordförståelse.

 • Uttalsanvisningar och hörövingar med vanliga läkemedelsgruper, aktiva substanser och svenska läkemedelsnamn.
 • Beredningsformer.
 • Doseringsanvisningar och kortnotationer.
 • Vokabulär för bipacksedlar.
 • Språkliga verktyg för att prata om läkemedel med patienter, kunder och närstående.

Materialet är utvecklat av erfarna lärare i svenska som andraspråk och är ett resultat av många års arbete med kurser i svenska för utländsk vårdpersonal. Grundtanken är att avancerade kurser i yrkessvenska behöver innehålla ett brett ordförråd med anpassad terminologi för att samtala med kollegor, patienter och närstående.

Exempelbild Sjukdomssvenska
Exempelbild Sjukdomssvenska
Exempelbild Sjukdomssvenska
Exempelbild Sjukdomssvenska
Omslaget till läroboken Sjukdomssvenska

Sjukdomssvenska

Yrkessvenska för läkare och annan utländsk vårdpersonal

Sjukdomssvenska  är ett läromedel i sjukvårdssvenska på nivå B1 enligt Europarådets skala. Det riktar sig till utländsk vårdpersnal och fungerar som ett komplement till böckerna Läkarsvenska och Journalsvenska och har ett starkt fokus på uttal och ordförståelse.

 • Uttalsanvisningar och hörövningar med vanliga sjukdomar och åkommor.
 • Uttalsövningar för symptom.
 • Skillnaden på vårdspråk och allmänspråk.
 • Språkliga verktyg för att prata om sjukdomar med patienter och deras närstående.

Sjukdomssvenska är utvecklad av erfarna lärare i svenska som andraspråk och är ett resultat av många års arbete med kurser i svenska för utländsk vårdpersonal. 

Exempelbild Sjukdomssvenska
Exempelbild Sjukdomssvenska
Exempelbild Sjukdomssvenska
Exempelbild Sjukdomssvenska

Vanliga frågor för dig som lär dig medicinsk svenska

Vanliga frågor från läkare och annan vårdpersonal från utlandet.

Jag har fått ett brev från Socialstyrelsen där det står _______. Vad ska jag göra nu?

Ring Socialstyrelsen och fråga. De har hjälpsam och trevlig personal som svarar på dina frågor. Men du kan behöva vänta i telefonkö.

Hur mycket svenska måste jag kunna för att få arbeta som läkare/sjuksköterska i Sverige?

Kravet är att du ska kunna svenska på nivå C1 enligt CEFR. Du kan bevisa det genom att få intyg från en kurs eller ett prov, eller genom att en verksamhetschef i vården intygar dina språkkunskaper.

Vad är medicinsk svenska?

Medicinsk svenska eller sjukvårdssvenska eller vårdsvenska är det språk man behöver kunna för att arbeta i sjukvården i Sverige. Det innehåller en stor del “vanligt språk” men också många specifika begrepp, som till exempel namnen på kroppsdelar och sjukdomar. Kom ihåg att det inte bara är substantiv, utan också många verb och verbfraser, och olika sätt att uttrycka sig. Vissa skrivna genrer är också medicinsk svenska, som till exempel hur man skriver medicinska journaler.

Är inte det medicinska språket latin?

Jo, latin och grekiska används i stor utsträckning inom vården, men patienterna talar svenska. Dessutom har många ord egna svenska begrepp. Till exempel säger man “tibia” på både engelska och latin, men på svenska heter det “skenben”.

Vilka resurser kan jag använda när jag lär mig vårdsvenska?

För bästa resultat bör du ha en lärare som är utbildad i svenska som andraspråk samt bra läroböcker. Fysiska böcker brukar ge ett bättre resultat än digitala. Vi rekommenderar läroböckerna Kroppen på svenska, Läkarsvenska, Journalsvenska, Sjukdomssvenska och Läkemedelssvenska.

Varför måste jag kunna allmänspråket när jag kan vårdspråket?

Du behöver kunna kommunicera smidigt med både dina kollegor och dina patienter. Du måste förklara det medicinska på “vanlig svenska” så att dina patienter förstår, oavsett om de är unga eller gamla, lågutbildade eller högutbildade. Dessutom står det i lagen att journalanteckningarna du skriver ska vara så enkla som möjligt att förstå för patienterna.

Hur lång tid tar det att lära sig svenska?

Det är individuellt, men räkna med att det tar MINST ett år av heltidsstudier (med lärare och läroböcker) för att uppnå C1 enligt CEFR.

Måste jag lära mig sjukvårdssvenska eller räcker det med att jag kan det allmänna språket?

Varje yrke har sin egen terminologi och sina normer för hur man pratar och skriver. Om du ska kunna fungera bra på en arbetsplats är det viktigt att du är insatt i det språk som gäller inom yrket. Ett bra sätt att komma dit är att studera yrkessvenska.

Vilken lärobok i medicinsk svenska ska jag börja med?

Boken Kroppen på svenska är skriven så att den kan användas av alla, även den som inte kan ett ord svenska. Eftersom syftet med den är att du ska lära dig enskilda substantiv kan du titta på bilderna och de latinska namnen och lära dig de anatomiska orden på svenska genom att lyssna på ljudfilerna och göra övningarna i boken. När du är klar med den kan du gå vidare till Läkemedelssvenska och Sjukdomssvenska. Till sist kan du ta Läkarsvenska och Journalsvenska. OBS! Du kan studera själv men det kommer att gå lättare för dig om du har en lärare att vända dig till.

Hur får jag ett jobb som läkare i Sverige?

Först och främst behöver du en svensk läkarlegitimation. Läs mer om det här. Nästa steg är att kontakta vårdgivaren där du vill arbeta och berätta om dig själv. Det är brist på läkare i många regioner i Sverige, främst på landsbygden. Om du är läkare och vill bosätta dig permanent på landsbygden, har du goda möjligheter att få jobb samtidigt som du lär dig svenska.

Vanliga frågor för dig som undervisar i vårdsvenska

Vanliga frågor från lärare och utbildningsanordnare om material i medicinsk svenska.

Vad finns det för läromedel och kursmaterial i medicinsk svenska för utländsk vårdpersonal?

Om du söker sjukvårdssvenska-material och kurslitteratur för utländska läkare  och sjuksköterskor rekommenderar vi Journalsvenska, Läkarsvenska, Sjukdomssvenska, Läkemedelssvenska, Patientsvenska och Kroppen på svenska.

Hur undervisar man i sjukvårdssvenska?

Om du inte kan något om medicin kan du självklart ändå undervisa sjukvårdsutbildade i svenska. Det kan till och med vara en fördel eftersom du kan ställa autentiska frågor som “Jaha, och hur kan man behandla högt blodtryck då?”. Om du redan vet svaret kanske du inte ställer frågan, och då får inte den som studerar samma möjligheter att använda språket för att förklara. Du behöver förstås bra läromedel, som till exempel de som finns på den här sidan.

I vilken ordning ska man använda läroböckerna i vårdsvenska?

Vi rekommenderar den här ordningen när du har en kurs i sjukvårdssvenska:

 1. Kroppen på svenska
 2. Läkemedelssvenska och Sjukdomssvenska
 3. Läkarsvenska och Journalsvenska

Kroppen på svenska kan man börja med från dag 1 på språkkursen. Du bör komplettera med någon lärobok i allmän svenska också, och där rekommenderar vi bokserien Rivstart.

 

Kan jag köpa en lärobok i sjukvårdssvenska och kopiera ur den till kursdeltagarna?

Nej, för det är ett brott med fängelse i straffskalan. Det ligger mycket hårt arbete i läroboksproduktion och vi som arbetar med det behöver få betalt. Det bästa du kan göra är att beställa direkt från förlaget. Då är priset lägre eftersom du slipper mellanhänderna.