Välj en sida

De flesta som undervisat i svenska som andraspråk eller främmande språk har nog läst och jobbat med novellen Pälsen av Hjalmar Söderberg. Om inte så är det här en utmärkt första novell för den som är på nivå B2 (GERS) eller läser SAS 2 eller 3. Det är ett klassiskt triangeldrama och huvudfrågan som handlar om huruvida pengar ger hög social status och lycka är något som de flesta kan relatera till, vilket innebär högt deltagande i diskussions- och reflektionsövningar.

Huvudpersonen Doktor Gustaf Henck, som är sjuk och fattig, blir påkörd på väg hem på julaftonskvällen. Hans rock går sönder men av sin gode vän John Richardt får Gustaf låna en fin päls så att han håller sig varm på väg hem. Med pälsen på upptäcker Gustaf att han blir bemött på ett sätt han inte är van vid, till och med av sin hustru.

Pälsen är ett tydligt exempel hur viktig läsförståelsen är. Många av mina kursdeltagare som nöjer sig med att “förstå sammanhanget” får sig en tankeställare när det i diskussionsövningarna framgår att de inte hängt med i de svängarna novellen tar. Just därför tycker jag att Pälsen är ett lämpligt val för den första novellen man läser tillsammans — kursdeltagarna brukar “skärpa till sig” och läsa med större på fokus på detaljer efter Pälsen.

Hjalmar Söderberg ger även den nutida läsaren ett rikt och varierat ordförråd. Favorituttrycken i min grupp är i detsamma, tätt intill och pratar i munnen på varandra. Vi hade också en bra diskussion om hur tvärtom används som sambandsord, eftersom det faktiskt inte beskriver något som är tvärtemot det första exemplet, utan snarare en variation av det.

Partikelverb i vanlig ordning, och här fanns det flera med partikeln till: hör till och ser till vållade en del protester. Här finns också många exempel på partikelverb och verbfraser i perfekt particip: uppsliten, påkörd, utsträckt och hopsjunken till exempel. De här brukar innebära en del problem även på högre nivåer, och visar ofta på bristande kunskaper i hur verben, särskilt grupp 4, böjs.

I ordövningarna reds också ord som lycka, olycka, tur och otur ut, eftersom falska vänner med andra europeiska språk ibland står i vägen här.

Lysande litteratur är en samling noveller av svenska klassikerförfattare, kompletterade med språkövningar. Kursdeltagaren får öva hör- och läsförståelse och jobba med ord och uttryck. Materialet är klassrumsfärdigt vilket innebär minimalt planeringsarbete från lärarens sida, och upplägget kan varieras enligt deltagarnas behov.