Välj en sida
Format

mjukband

Språk

svenska

Extramaterial

Ordkort

 

Läkarsvenska

Hörförståelse och ordkunskap i svenska för utländska läkare
Emil Molander & Sofi Tegsveden Deveaux

Andra upplagan (2020)

290 kr

I lager

Ett klassrumsfärdigt och verklighetsanknutet läromedel i medicinsk svenska för utländsk vårdpersonal.

Läkarsvenska är ett läromedel i sjukvårdssvenska på nivå B2 enligt Europarådets skala. Det lämpar sig för undervisning i grupp eller självstudier och ger deltagaren språkliga verktyg för att kommunicera om vanliga sjukdomar och deras symtom, förekomst och behandling.

  • Hörförståelse med autentiska intervjuer med verksamma specialistläkare.
  • Fingerade journalanteckningar som läkarna dikterat.
  • Relevanta ordövningar där deltagaren använder ny vokabulär i tal och skrift.
  • Ordlistor med tillhörande ordkort för glosinlärning och repetition.
  • Ett klassrumsfärdigt upplägg med massor av övningar.

Materialet är utvecklat av erfarna lärare i svenska som andraspråk och är ett resultat av många års arbete med kurser i svenska för utländska läkare. Grundtanken är att avancerade kurser i yrkessvenska behöver innehålla ett brett ordförråd med anpassad terminologi, men även ett stort antal exempel på hur man kan uttrycka sig i samtal med kollegor, patienter och närstående.

Emil Molander

Emil Molander

Författare

Etablerad läroboksförfattare i svenska som andraspråk, och erfaren lärare i yrkessvenska. Emil undervisar framförallt i sjukvårdssvenska för läkare och sjuksköterskor, och är just nu aktuell med Läkarsvenska, Journalsvenska: och Kroppen på svenska.

Sofi Tegsveden Deveaux

Sofi Tegsveden Deveaux

Författare

Erfaren lärare i svenska som främmande språk som även föreläser och handleder i svensk kultur och kulturell självmedvetenhet.

Sofi är tillsammans med Anne Pihl medförfattare till Working in Sweden: The A-Z Guide, redaktör till Six weeks holiday och författare till Handbok i välkomnande svenska.

Till dig som lärare

Läkarsvenska är ett väl genomtänkt undervisningsmaterial skapat av andra verksamma lärare. Det betyder att innehållet är paketerat och klart att användas direkt på lektionen. Det kan även kompletteras med färdiga ordkort som du laddar ned och skriver ut för att arbeta med det produktiva ordförrådet på ett kommunikativt sätt.

Till dig som lär dig svenska

Läkarsvenska ger dig det autentiska språk som dina svenska kollegor använder i jobbet. Samtal och diktat är inspelade av verksamma legitimerade läkare, och ordövningarna är utvecklade för att ge dig de språkliga verktyg du behöver för att kommunicera med kollegor, patienter och anhöriga.

Extramaterial

Ordkort