Välj en sida
Format

mjukband

Språk

svenska

Sjukdomssvenska

Ordkunskap och uttal för utländsk vårdpersonal
Emil Molander & Sofi Tegsveden Deveaux

135 kr

I lager

Yrkessvenska för sjuksköterskor, läkare och annan vårdpersonal

Sjukdomssvenska är ett läromedel i sjukvårdssvenska på nivå B1 enligt Europarådets skala. Det riktar sig till utländsk vårdpersonal och fungerar som ett komplement till böckerna Läkarsvenska och Journalsvenska och har ett starkt fokus på uttal och ordförståelse.

  • Uttalsanvisningar och hörövingar med vanliga sjukdomar och åkommor.
  • Uttalsövningar för symptom.
  • Skillnaden på vårdspråk och allmänspråk.
  • Språkliga verktyg för att prata om sjukdomarmed patienter och deras närstående.

Sjukdomssvenska är utvecklad av erfarna lärare i svenska som andraspråk och är ett resultat av många års arbete med kurser i svenska för utländsk vårdpersonal.

Sofi Tegsveden Deveaux

Sofi Tegsveden Deveaux

Författare

Sofi Tegsveden Deveaux undervisar i svenska som andraspråk sedan 2008. Hon är författare och medförfattare till ett antal böcker, däribland Läkarsvenska och Läkemedelssvenska

Emil Molander

Emil Molander

Författare

Etablerad läroboksförfattare i svenska som andraspråk, och erfaren lärare i yrkessvenska. Emil undervisar framförallt i sjukvårdssvenska för läkare och sjuksköterskor, och är just nu aktuell med Läkarsvenska, Journalsvenska, Läkemedelssvenska och Kroppen på svenska.