Select Page

Nu när allt är digitalt och det finns översättningsappar och språkinlärningsappar som är helt gratis, vad är egentligen poängen med att gå en kurs hos en språklärare? I det här avsnittet pratar vi om hur det är att vara privatlärare i svenska som andraspråk för vuxna och varför läraren och kursen behövs över huvud taget. Hur behöver man vara som lärare för att kunna undervisa enskilda vuxna i svenska? Vad lär man sig på en kurs som man inte kan få av en app? Vad är en “chapter two guy”? Är det lättja som är det stora problemet som gör att invandrare inte lär sig svenska (spoiler: nej!), och vad ska man egentligen göra om man är lat men ändå vill lära sig ett nytt språk?

Lysande lagom är en podcast om det svenska språket, den svenska kulturen och om att lära sig svenska. Pratar gör språklärarna och författarna Emil Molander och Sofi Tegsveden Deveaux från LYS förlag. Läs våra lysande fack- och läroböcker om språk och kultur. Mejla gärna på podd@lysforlag.com.