Välj en sida

I den flerspråkiga familjen är ingenting gratis. Två luttrade föräldrar till tvåspråkiga barn slår sönder myter och föreställningar om hur “lätt” det är att bli fullständigt tvåspråkig under uppväxten.

I kontrast till Sveriges mycket enspråkiga norm är det på en global skala vanligare att växa upp i en tvåspråkig miljö. Kanske på grund av att det är så pass omöjligt i Sverige finns det ganska stora vanföreställningar om det tvåspråkiga barnets förutsättningar att tillägna sig mer än ett språk.

Även på familjenivå kan flerspråkigheten skapa problematik, till exempel när barnen inte vill prata den ena familjens språk. Vad gör man då? Och vad är egentligen fördelarna med att vara flerspråkig? Är det att man förstår den tyska originaltexten till Stilla natt utan ansträngning? Och är det sant att flerspråkighet motverkar Alzheimers?

Lysande lagom är tillbaka med en halvsäsong på tema barn och föräldraskap, som vanligt med utgångspunkt i den svenska kulturen i ett interkulturellt perspektiv. Vi tror på ett lysande mellanmjölksland där perspektiv från andra kulturer berikar vårt och kommande generationers samhälle och liv.

Med Emil Molander och Sofi Tegsveden Deveaux från Bee Swedish och LYS förlag. Hör gärna av dig till oss på podd@lysforlag.com.