Välj en sida

Djina Wilk är lärare i svenska som främmande språk, och med specialisering på att undervisa i medicinsk svenska, alltså den svenska som utländska läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och fysioterapeuter måste kunna när de kommer för att arbeta inom den svenska vården. Hon har länge efterfrågat kurslitteratur i just det här ämnet, och böcker som faktiskt går in i detalj på ämnesområdet.

– När man ska arbeta som exempelvis läkare på en specialistmottagning kommer man inte särskilt långt genom att kunna vad de mest grundläggande kroppsdelarna heter, arm, ben, mage och huvud, berättar hon. Både inom internmedicinen och kirurgin behöver man ha koll på organ och funktioner, och för en fysioterapeut till exempel är det viktigt att känna till de största musklerna.

Därför är Kroppen på svenska – illustrerad lärobok i anatomi för utländsk vårdpersonal ett mycket välkommet tillskott i bokhyllan och i klassrummet.

– Det här är precis vad jag har letat efter i flera år, och det är så skönt att äntligen kunna ha allting på ett ställe. Det som dessutom gör den här boken så bra är att det är ett stort fokus på uttal, fortsätter hon. Svenskt uttal är svårare än man kan tro, och särskilt de sammansatta orden, som är vanligt förekommande när det kommer till både kroppsdelar och organ. Emil Molander förklarar de svenska reglerna för uttal, och särskilt prosodin (betoningen) och boken kompletteras med ljudfiler som ger läsaren möjlighet att lyssna och öva själv.

Författaren Emil Molander, som själv undervisar i sjukvårdssvenska, berättar att boken är ett resultat av många års samlande av av bildmaterial och ordlistor, och att han även fått mycket hjälp av sina kursdeltagare, som är praktiserande läkare och sjuksköterskor. Det här är ju det bästa med mitt jobb – att jag inte bara är lärare som undervisar andra utan också själv får lära mig jättemycket av mina kunniga kursdeltagare.

Kroppen på svenska utkommer i maj 2018 och kan köpas direkt från LYS eller via de större nätbokhandlarna.