Välj en sida
Namnet på en livgivande gas som börjar på O

Namnet på en livgivande gas som börjar på O

Text är mer integrerad i spel, men välintegrerad text brukar sällan gå att översätta: om det onda munkbageriets slogan står skrivet i stora 3D-modellerade neonbokstäver över affärscentrumets fasad så är det knappast något som kommer justeras i översättningen. Här har...
Introducera dina utländska medarbetare till det svenska arbetslivet

Introducera dina utländska medarbetare till det svenska arbetslivet

Den nyutkomna Working in Sweden – The A–Z Guide är en handbok för den som kommer från ett annat land för att arbeta i Sverige. Denna roliga och behändiga guide tar upp de skrivna och oskrivna regler som vi alla mer eller mindre rättar oss efter när vi är på jobbet....