Välj en sida

Hur många ord behöver man lära sig för att kunna arbeta i Sverige? En bättre fråga är kanske: Vilka ord behöver man lära sig? En infödd sjuåring kan cirka 10 000 ord, men förmodligen inte de ord som behövs för att jobba som till exempel läkare. Vilket ordförråd behövs då i kurser i sjukvårdssvenska? Är det bäst att lära sig de 1000 vanligaste orden först?

Varje ord är också större än man tror. Det går att lära sig vad ett ord betyder i sin vanligaste form, men det tar lång tid att förstå hur ordet kan användas och kombineras med andra ord, och vad som skiljer mellan olika synonymer. Vad är det till exempel för skillnad mellan “rumpa” och “bak”? Emil, som undervisar utländska läkare, pratar om hur man bör tänka om olika namn på kroppsdelarna. Vilket ord säger man till patienterna, och vilket ord använder patienterna själva? Och vad gör man när man “vattnar potatisen”?

Lysande lagom är en podcast i åtta delar, med tema allt som är svenskt – från ett utländskt perspektiv. Emil Molander (författare till boken Kroppen på svenska), som jobbar som svensklärare med specialiteten medicinsk svenska, och Sofi Tegsveden Deveaux, lärare i svenska som främmande språk på Bee Swedish och aktuell med boken Working in Sweden – The A–Z Guide, delar med sig av insikter de fått i sina jobb. Svensk kultur, svenska normer, och sociala koder i Sverige synas från ett interkulturellt perspektiv, på ett underhållande sätt. Vi förespråkar ett multikulturellt och öppet Sverige där den som identifierar sig som svensk är svensk.