Välj en sida

UtLYSning: Lämna in ditt bidrag

Arbetstitel: My Swedish career

Vi söker bidrag inom kreativ facklitteratur / biografi, skrivna av utländska yrkespersoner som har kommit till Sverige som vuxna. Texterna ska tillsammans utgöra en antologi, som tar itu med erfarenheter av att komma in i (eller försöka komma in i) det svenska arbetslivet. Boken har ett jobb- och karriärfokus, och förlaget behandlar bidrag om arbete, arbetslöshet, arbetsplatskultur, arbetsrätt, skatter, kulturchock på arbetsplatsen, värdering av kompetenser och färdigheter, att driva eget företag, göra affärer, validering av utbildning och legitimation, jobbsök, nätverkande, relationer och kollegialt samarbete, språk för arbete, ledarskapskultur, förhandling, och så vidare.

Det här är din chans att dela med dig till andra i liknande situation, och berätta om dina drömmar, utmaningar, möjligheter och besvikelser, förvirring, problem, överraskningar, förväntningar, misstag och framgångar. Tillsammans med 10-20 andra bidrag kommer din text att bli en del av en antologi, som först kommer att ges ut i engelsk översättning, och senare också på svenska.

Deadline: 8 januari 2018

Mejla eventuella frågor och din färdiga text till redaktion@lysforlag.com

  • Vi tar emot bidrag som relaterar till ämnesområdena beskrivna ovan.
  • Vinnande bidrag kommer att väljas ut enligt kriterier baserade på litterära kvaliteter, originalitet och relevans.
  • Inlämnade bidrag ska vara mellan 1000 och 5000 ord på svenska eller engelska. Alla publicerade bidrag kommer att översättas till båda språken. Texter på övriga språk kommer inte att behandlas.
  • Vi tar även emot grafiskt material i form av serier, fotografier eller teckningar. Tillåt max 6 sidor för sådana bidrag.
  • Medförfattare som skickar in texter med potential kan bli kontaktade av ansvarig redaktör med önskemål om vissa justeringar.
  • De skribenter som utses som en medförfattare till boken kommer att bli kontaktade i mars 2018, för att bekräfta bidraget samt för att skriva ett avtal med förläggaren.
  • Varje bidragande medförfattare kommer att presenteras med namn, yrke, ursprungsland och anledning till flytten till Sverige, samt ett fotografi som medförfattaren själv tillhandahåller. Om du, av någon anledning, hellre vill vara anonym bör du informera förläggaren vid avtalsskrivning.
  • Redaktören kommer att göra mindre ändringar och justeringar för att säkerställa ett korrekt språk, där det är nödvändigt. Du kommer att delges alla eventuella ändringar som du godkänner innan utgivning.
  • Antologin kommer att ges ut på engelska i oktober 2018, och en översatt version på svenska förväntas komma ut 6 – 12 månader senare.
  • Varje medförfattare får en royalty på 1 % av förlagspriset / F-priset (det priset förlaget säljer boken till återförsäljaren för), i efterskott, en gång om året. Ersättning erhålls via faktura. Notera att det råder skattskyldighet för sådan inkomst, och om du inte är registrerad för F-skatt ska detta skattas och deklareras för som hobbyverksamhet (SKV 344). Det går även att fakturera via egenanställningsföretag som t.ex. Frilans Finans eller Cool Company.

 

Om förlaget

LYS förlag är ett nytt förlag, och en del av PYS validering AB (organisationsnummer 559121-2377). LYS förlag ger ut läromedel i yrkessvenska och karriärgynnande facklitteratur och biografier som tar upp de språkliga och kulturella utmaningar det innebär att komma in på den svenska arbetsmarknaden och göra karriär för de som kommit till Sverige som vuxna. LYS står för Läromedel i yrkessvenska.

LYS förlag och PYS validering AB drivs av Emil Molander, Sofi Tegsveden Deveaux och Djina Wilk, från Yrkessvenska A-Ö, och Bee Swedish AB.