Välj en sida

I undervisningen i yrkessvenska är det förstås en viktig del att prata om kulturella skillnader på arbetsplatsen. Det finns kurslitteratur som tar upp ämnet, men det bästa är ändå när det kommer från kursdeltagarna själva.

Med detta i åtanke gav jag nyligen en skrivuppgift som bestod i att besvara följande två frågor:

• Hur ska man göra för att lyckas på en svensk arbetsplats?
• Vad bör man göra och vad bör man undvika att göra när man samarbetar med svenskar?

Svaren jag fick var oväntat pricksäkra, så jag tänkte (givetvis med deltagarnas tillåtelse) dela med mig av lite av det jag fick läsa.

Om möten och att fatta beslut:

“För det första finns det för många onödiga möten varje vecka. I [mitt land] om man vill diskutera något är det ofta vanligt att ha en diskussion via e-post. På mitt tidigare jobb hade vi ungefär ett möte per månad. Nu verkar vi ha ett möte varannan dag!
För det andra kan svenskar inte fatta beslut snabbt och effektivt, ibland inte alls.”

“För att lyckas på en svensk arbetsplats måste man först och främst vara beredd att arbeta i lag. Det brukar inte finnas starka hierarkier på svenska arbetsplatser och det leder till att personalen oftast samarbetar med chefen för att ta beslut. Man måste nämligen sitta på flera möten där alla får uttrycka sina åsikter om olika frågor innan något beslut kan tas. Man måste dessutom vara beredd att delta i olika arbetslag som jobbar med till exempel arbetsvillkor. Det kanske känns onödigt att vara på varje möte men det bör man ändå göra för att lyckas på sin svenska arbetsplats”

“Den svenska platta organisation leder till att man, även om man har en hög anställning, måste förstå att man får inte säga till någon annan vad att göra. Beslut fattas kollektivt och kräver konsensus. ”

Om fika:

“Man bör till och med anstränga sig för att fika med sina kollegor. Svenskarna tycker nämligen om att ta korta pauser två gånger under dagen för att dricka kaffe och umgås med sina kollegor. Man bör dock inte använda den tiden för att prata om sitt jobb. Man ta det först och främst lugnt under fikat och pratar om enkla ytliga saker som till exempel sina barn, fritidsaktiviteter eller den senaste semestern.”

“Dessutom förväntas man sig vara social på jobbet och umgås med sina kollegor. Sådant är inte en del av arbetslivet i [mitt land]. I min gamla avdelningen fanns det inget fikarum.”

“Fika, Fika, Fika: I Sverige, fika är en riktiga del av arbetsmiljö. Till exempel, när jag börjat på jobbet, min chef knackade på min dörr och fråga mig, ”Varför kommer du inte till fika?”. Det var fösta gång i mitt arbetsliv som min chef fråga mig att tag en paus från jobb.”

Om hur man ska bete sig:

“Dessutom tycker svenskarna inte om att dra uppmärksamhet till sig. Man bör därför undvika att göra det själv på jobbet. För det första ska man inte prata om sig själv för mycket framför en stor grupp. För det andra ska man inte ställa för många frågor till de andra som gäller deras liv utanför jobbet.”

“I Sverige bör du inte på ett uppenbart och direkt sätt representera din egen styrka och dina kompetenser. Jag har märkt att människor i Sverige nästan alltid reagerar vänligt. Det leder till att man undviker potentiella konflikter. Därför bör man agera i sådana situationer på ett liknande sätt.”

“Dessutom, är organisationen platt och man måste kunna arbeta självständigt. Som tjänsteman till exempel, har man mycket utrymme inom sina arbetsuppgifter.”

Om att få ett jobb:

“Redan vid ansökan finns skillnader mellan olika länder. Till exempel, är det i Sverige uppenbarligen inte nödvändigt att skriva en ansökan till en bestämd adressat. Däremot är detta väldigt viktigt i [mitt land]. ”

Om arbetsmiljö:

“Kvinnor har möjlighet att ta beslutsfattande positioner. Dessutom uppmuntrar svensk arbetsmiljön förtroende mellan medarbetarna, lite detaljstyrning och “polis” efter att de anställda, vänskaplig relation mellan överordnade och underordnade. Det finns mer samarbete och mindre konkurrens. Den berömda icke-hierarkisk struktur, ignorerande till titlar och formaliteter är mycket hälsosamt och uppmuntrande. Varje medarbetare kan uttrycka sin åsikt och delta i beslutsfattandet.”

“Slutligen verkar svensk arbetsmiljön att ha en mycket trevlig etik av ”att arbeta för att leva och inte att leva för att arbeta”. Människor arbetar hårt men låt inte arbetet ta över deras liv, de tar det lugnt! ”

Vad tycks? Kloka ord, va? Stort tack till mina kursdeltagare för att jag fick dela med mig av detta!

/Emil

Vill du ha inspiration i undervisningen i yrkessvenska? Här finns en gratis handledning i yrkessvenska för dig som är lärare!