Välj en sida

Vad är egentligen en bra undervisning i yrkessvenska? Jag skrev ett inlägg om det för några år sedan, men tycker att det är dags för en uppdatering. Vad krävs? Vad ska du tänka på som lärare? Här kommer en behändigt numrerad lista.

  1. Grundförutsättningar. Kräv en sammanhållen grupp på samma nivå. Det ska inte vara nybörjare blandat med elever på en avancerad nivå. Alla ska ha samma tider och det ska vara en kurs som börjar ett visst datum och slutar ett visst datum, för alla deltagare. Då kan du sätta upp mål som ni ska uppnå tillsammans. Då får du en gruppkänsla och kan skapa en positiv anda på ett helt annat sätt än om kursdeltagarna inte känner varandra. Jag vet att detta är ovanligt nuförtiden, men jag tycker att det är något som vi lärare inte ska sluta att kräva.
  2. Läromedel. Det finns inte alltför många, men se till att det du väljer ligger på rätt nivå. Vissa läroböcker i yrkessvenska innehåller på tok för mycket långa texter för nybörjare i språket, medan vissa är bättre anpassade. Köp in provex och analysera dem innan du hoppar i galen tunna. Om du har otur har du en chef som kräver att du ska producera allt kursmaterial själv. Då blir det jobbigt, särskilt om dina kursdeltagare har skilda och ovanliga yrken. För en tid sedan fick jag ett samtal från en person som hade en elev med yrket verktygsmakare. Då är det svårt att plocka fram ett läromedel, särskilt om eleven ligger på en språkligt låg nivå. Har man elever som kommit längre (läs: efter SFI) kan det gå att använda böcker för gymnasieskolan eller enklare faktaböcker, om man ger mycket lärarstöd och hjälper till med ordlistor och uppgifter etc.
  3. Behov. Ta reda på vad kursdeltagarna behöver för yrkesspråk. Vilka språksituationer kommer de att ställas inför på praktiken eller jobbet? Vad behöver de kunna konversera om? Vad behöver de läsa och förstå? Vad behöver de skriva? Vissa saker behöver alla kunna, som att ringa och meddela att man är sjuk eller ställa frågor och be om hjälp. Om du väljer ett bra läromedel hittar du övningar på detta.
  4. Ordkunskap, men inte bara det. Stirra dig inte blind på terminologi. Det handlar inte om att lära sig en lång radda ord, utan man måste självklart kunna använda orden på olika sätt. Om du har hittat en bra samling ord med rätt terminologi för din elevs yrke, skapa då förutsättningar för eleven att använda orden i tal och skrift. Det kan vara att förklara hur något fungerar eller att bara ge en tidslinje för hur man gör något. Hur sätter man upp en vägg? Först monterar man inlägg i golvet, sen sätter man in reglar, sen skruvar man fast dem. Det behövs en hel del yrkessvenska-ord för den korta meningen. Och du, kom ihåg att terminologi är mycket mer än bara substantiv. Hjälp eleven att leta efter verb och partikelverb som används i yrket!
  5. Uttal. Var noga med uttalet! Om man ska befinna sig på en svensk arbetsplats är det bra om folk begriper vad man säger. Acceptera inte att eleven betonar galet, utan rätta när eleven uttalar fel och ligg på och tjata om att det heter aRRR-bEEEta och inte arbeTTTa.

     

  6. Hörförståelse. Det finns radioprogram och korta nyhetsklipp om nästan vad som helst. Leta rätt på något som inte är för svårt och som passar dina kursdeltagares yrken. Se till att de lyssnar om och om igen och förstår vad det handlar om. Sen kan man diskutera saken och förhoppningsvis få möjlighet att använda sig av de yrkessvenska-ord man lärt sig på kursen.

Något annat? Massor, säkert. Vad tycker du är viktigt? Skriv gärna en kommentar!

/Emil

Vill du ha inspiration i undervisningen i yrkessvenska? Här finns en gratis handledning i yrkessvenska för dig som är lärare!