Välj en sida
Hur är det att arbeta i Sverige?

Hur är det att arbeta i Sverige?

I undervisningen i yrkessvenska är det förstås en viktig del att prata om kulturella skillnader på arbetsplatsen. Det finns kurslitteratur som tar upp ämnet, men det bästa är ändå när det kommer från kursdeltagarna själva. Med detta i åtanke gav jag nyligen en...