Välj en sida
Hur ska man undervisa i yrkessvenska?

Hur ska man undervisa i yrkessvenska?

Vad är egentligen en bra undervisning i yrkessvenska? Jag skrev ett inlägg om det för några år sedan, men tycker att det är dags för en uppdatering. Vad krävs? Vad ska du tänka på som lärare? Här kommer en behändigt numrerad lista. Grundförutsättningar. Kräv en...

Vad yrkessvenska inte är

Jag jobbar som lärare i svenska som andraspråk för vuxna elever och när man gör det stöter man oundvikligen på begreppet yrkessvenska. Det är ett riktigt modeord just nu, när arbetslinjen ska följas och folk ska arbeta till vad pris som helst. Med yrkessvenska menas...